top of page
Adsız tasarım - 2024-04-28T052609.233.jpg

Skolyoz Terapisi

Skolyoz: Doğal Hareketin Yeniden Keşfi

Skolyoz, omurganın yana doğru eğriliğiyle karakterize olan bir durumdur. Bu durum, omurganın sağa veya sola doğru anormal bir eğrime sahip olmasıyla ortaya çıkar ve zamanla ilerleyebilir. Skolyoz genellikle ergenlik döneminde başlar ve tedavi edilmezse ilerleyebilir, omurga deformitelerine ve ağrıya neden olabilir. Ancak, erken teşhis ve uygun tedavi ile skolyozun ilerlemesi kontrol altına alınabilir ve semptomlar yönetilebilir.

Adsız tasarım - 2024-04-28T052556.152.jpg

Bia Sağlık'ta Skolyoz Terapisi ile Ağrıları Hafifletin ve İyileşmeyi Destekleyin

Bia Sağlık, skolyoz tedavisinde uzmanlaşmış bir ekip ve kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı sunar. Skolyozun her hasta için farklı olabileceğini anlıyor ve tedavi planlarını bireyin yaşına, skolyozun şiddetine, omurga eğrilik derecesine ve semptomlarına göre özelleştiriyoruz. Tedavi planlarımız, multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve uzman fizyoterapistler, ortopedistler ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından yönetilir.

 

Her hasta için özel olarak tasarlanan tedavi planları, skolyozun semptomlarını hafifletmek, omurganın stabilitesini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu tedaviler, özel egzersizler, postür eğitimi, korse terapisi ve manuel terapi gibi çeşitli yöntemleri içerebilir ve hastanın skolyozunun derecesine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygulanır. Uzmanlarımız, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek ve skolyozla mücadelede en etkili sonuçları elde etmek için titizlikle çalışır.

Kapsayan Hastalıklar:

Skolyoz Terapisi, geniş bir yelpazedeki sorunları kapsar. Bu hastalıklar arasında:

  • Omurga Eğriliği: Skolyozun en belirgin belirtisi omurganın yana doğru eğriliğidir. Tedavi planı, bu omurga eğriliğini düzeltmeyi veya kontrol altına almayı hedefler.

  • Postür Problemleri: Skolyoz, bireyin postüründe belirgin değişikliklere neden olabilir. Tedavi, doğru postürü yeniden kazanmayı ve omurga hizasını korumayı amaçlar.

  • Kas Dengesi Bozuklukları: Skolyoz, omurganın yan eğriliği nedeniyle kas dengesinde bozulmalara yol açabilir. Tedavi, kas dengesini restore etmeyi ve güçlendirmeyi hedefler.

  • Ağrı ve Rahatsızlık: Skolyoz, sırt ve bel ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi planı, bu ağrıları azaltmayı ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

  • Fonksiyonel Kısıtlamalar: İleri derecede skolyoz vakaları, hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Tedavi, fonksiyonel bağımsızlığı artırmayı ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Adsız tasarım - 2024-04-08T064828.972.jpg
Copy of Biliyor Musunuz (4).png

Uzman Terapistler

Copy of Biliyor Musunuz (2).png

Kişiselleştirilmiş Programlar

Copy of Biliyor Musunuz (1).png

Evde Fizik Tedavi

Tedavi Süreci:

Skolyoz tedavi süreci, hastanın skolyozunun derecesine, semptomlarının şiddetine ve yaşına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak, bu tedavi süreci, uzman bir fizyoterapist veya ortopedist tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Hastanın omurga yapısı, skolyozunun derecesi, semptomları ve genel sağlık durumu değerlendirilir. Gerekirse, röntgen ve diğer görüntüleme testleri yapılabilir. Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzmanlar hastanın skolyozuyla başa çıkması için bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, hastanın ihtiyaçlarına, semptomlarına ve yaşına uygun olarak kişiselleştirilir.

Adsız tasarım - 2024-04-28T052609.233.jpg
  • Değerlendirme ve Tanı: Tedavi süreci, uzman bir fizyoterapist veya ortopedist tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Hastanın omurga yapısı, skolyozunun derecesi, semptomları ve genel sağlık durumu değerlendirilir. Gerekirse, röntgen ve diğer görüntüleme testleri yapılabilir.

  • Tedavi Planının Oluşturulması: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzmanlar hastanın skolyozuyla başa çıkması için bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, hastanın ihtiyaçlarına, semptomlarına ve yaşına uygun olarak kişiselleştirilir. Tedavi planı, egzersizler, postür eğitimi, korse terapisi, manuel terapi ve diğer terapi yöntemlerini içerebilir.

  • Uygulama ve Egzersizler: Tedavi planı, düzenli olarak yapılan özel egzersizler ve terapileri içerir. Bu egzersizler, kas güçlendirme, postür düzeltme ve omurga esnekliğini artırma gibi hedeflere yöneliktir. Uzmanlar, hastanın doğru teknikleri öğrenmesine ve egzersiz programını düzenli olarak uygulamasına yardımcı olur.

  • Koruma ve İyileşme Süreci: Tedavinin bir parçası olarak, hastaya skolyozunun ilerlemesini önlemek için koruyucu önlemler alması öğretilir. Bunlar arasında düzgün postür alışkanlıkları, omurga destekleyici egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alabilir. Ayrıca, hastanın iyileşme süreci düzenli olarak izlenir ve tedavi planı gerektiğinde ayarlanır.

bottom of page