top of page
Adsız tasarım - 2024-04-28T054404.371.jpg

Elektro Terapi

Skolyoz: Doğal Hareketin Yeniden Keşfi

Modern tıbbın sunduğu çeşitli tedavi yöntemleri arasında yer alan elektroterapi, elektrik akımının terapötik amaçlarla kullanılmasıyla birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Elektroterapi, elektrik akımının vücut dokularına uygulanması yoluyla ağrıyı azaltmaya, kasları güçlendirmeye, dolaşımı artırmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Bu yenilikçi tedavi yöntemi, Bia Sağlık olarak sunduğumuz hizmetler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Adsız tasarım - 2024-04-28T053938.720.jpg

Yenilikçi Tedavi Yöntemiyle Bia Sağlıkta Elektro Terapi

Bia Sağlık, modern tıbbın güncel ve etkili tedavi yöntemlerini kullanarak hastaların sağlığını desteklemektedir. Elektro terapi, Bia Sağlık merkezlerinde uzman fizyoterapistler tarafından titizlikle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Elektrik akımının doğru dozajı ve uygulama teknikleri ile hastaların özel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan elektroterapi seansları, hastaların sağlık durumunu iyileştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler.

Bia Sağlıkta elektro terapi, hastaların sağlık sorunlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonrasında uygulanır. Her hastanın durumuna özel olarak belirlenen tedavi planları, uzman fizyoterapistlerimiz tarafından yönlendirilir ve düzenli olarak takip edilir. Elektroterapi seansları, hasta konforu ve güvenliği göz önünde bulundurularak, modern ve güvenilir cihazlarla gerçekleştirilir.

Kapsayan Hastalıklar:

Elektro Terapi, geniş bir yelpazedeki sorunları kapsar. Bu hastalıklar arasında:

 • Kas ve Eklem Ağrıları: Elektroterapi, kas ve eklem ağrılarının azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle osteoartrit, romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına bağlı ağrılar için elektroterapi kullanılabilir.

 • Kas Zayıflığı: Elektroterapi, kas gücünün artırılmasına ve kas zayıflığına bağlı semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir. Kas zayıflığı genellikle felç, travma veya nöromüsküler hastalıklar gibi durumlarla ilişkilidir.

 • Sinir Hasarı: Sinir hasarı sonucu ortaya çıkan semptomlar, elektroterapi ile yönetilebilir. Elektroterapi, sinir iletimini iyileştirerek sinir hasarından kaynaklanan ağrıları ve duyusal kayıpları azaltabilir.

 • Kronik Ağrı Sendromları: Elektroterapi, kronik ağrı sendromlarının yönetiminde bir seçenek olarak kullanılabilir. Fibromiyalji, bel ağrısı, boyun ağrısı gibi kronik ağrı sendromlarına sahip hastalarda elektroterapi ile ağrıyı azaltma ve yaşam kalitesini artırma amaçlanabilir.

 • Spastisite: Spastisite, kaslarda istemsiz kasılmalarla karakterize olan bir durumdur. Elektroterapi, spastisitenin azaltılmasına ve kasların daha esnek hale gelmesine yardımcı olabilir.

 • Yara İyileşmesi: Elektroterapi, yara iyileşme sürecini hızlandırabilir ve doku rejenerasyonunu teşvik edebilir. Özellikle kronik yaraların iyileşmesini desteklemek için elektroterapi kullanılabilir.

Adsız tasarım - 2024-04-08T064828.972.jpg
Copy of Biliyor Musunuz (4).png

Uzman Terapistler

Copy of Biliyor Musunuz (2).png

Kişiselleştirilmiş Programlar

Copy of Biliyor Musunuz (1).png

Evde Fizik Tedavi

Tedavi Süreci:

Elektroterapi, modern tıbbın sunduğu yenilikçi bir tedavi yöntemi olup, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kas ve eklem ağrılarından sinir hasarına, kas zayıflığından kronik ağrı sendromlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olabilir. Özellikle osteoartrit, romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına bağlı ağrılar, felç sonrası kas zayıflığı, sinir hasarı kaynaklı ağrılar ve fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromları elektroterapi ile yönetilebilir. Ayrıca, spastisite gibi kaslarda istemsiz kasılmaların olduğu durumlarda da elektroterapi kullanılarak semptomlar azaltılabilir. Elektroterapi ayrıca yara iyileşme sürecini hızlandırabilir ve doku rejenerasyonunu teşvik edebilir. Her hasta farklıdır ve tedavi planı bireysel ihtiyaçlara göre belirlenmelidir. Bu nedenle, elektroterapi tedavisi düşünüldüğünde, bir sağlık uzmanıyla danışmak önemlidir.

Adsız tasarım - 2024-04-28T054404.371.jpg
 • Değerlendirme ve Tanı: Elektroterapi tedavisi öncesi, hastanın sağlık durumu detaylı bir şekilde değerlendirilir. Uzman bir fizyoterapist veya sağlık uzmanı, hastanın tıbbi geçmişini inceleyerek, semptomlarını ve şikayetlerini değerlendirir. Bu değerlendirme süreci, elektroterapi tedavisinin uygulanacağı bölgeyi belirlemek ve tedavi planını kişiselleştirmek için önemlidir.

 • Tedavi Planının Oluşturulması: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzmanlar hastanın elektroterapi tedavisi için özel bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, tedavinin süresi, sıklığı ve kullanılacak elektrik akımının özellikleri gibi faktörlere göre belirlenir. Tedavi planı, hastanın semptomlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

 • Uygulama ve Seanslar: Tedavi planı doğrultusunda elektroterapi seansları düzenlenir. Uygulama sırasında, elektrotlar belirlenen bölgelere yerleştirilir ve elektrik akımı belirli bir frekans ve yoğunlukta cilde iletilir. Seanslar genellikle kısa süreli olup, hastanın konforu ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilir.

 • Takip ve Değerlendirme: Elektroterapi tedavisi sırasında hastanın ilerlemesi düzenli olarak takip edilir ve değerlendirilir. Uzmanlar, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde tedavi planını ayarlamak için hastanın yanıtını izlerler. Bu süreçte hastanın semptomları, ağrı düzeyi ve fonksiyonel durumu gibi faktörler dikkate alınır.

 • Ev Egzersizleri ve Öneriler: Elektroterapi tedavisi genellikle hastanın kendi başına yapabileceği ev egzersizleri ve yönlendirmelerle desteklenir. Uzmanlar, hastaya evde yapabileceği egzersizler ve tedaviyi destekleyici öneriler vererek tedavinin etkinliğini artırmaya çalışırlar.

bottom of page