top of page
Adsız tasarım - 2024-04-28T052034.088.jpg

Bobath Terapisi

Bobath Terapisi: Doğal Hareketin Yeniden Keşfi

Bobath Terapisi, nöromüsküler gelişimde bozukluklar yaşayan bireylerin rehabilitasyonunda kullanılan özel bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, beyin hasarı, inme, beyin felci, serebral palsi ve diğer nörolojik bozukluklar gibi durumlardan kaynaklanan motor kontrol problemlerini hedefler. Bobath Terapisi, kişinin hareket becerilerini geliştirmeye, fonksiyonel bağımsızlığını artırmaya ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Adsız tasarım - 2024-04-28T052034.088.jpg

Bia Sağlık'ta Bobath Terapisi ile Ağrıları Hafifletin ve İyileşmeyi Destekleyin

Bia Sağlık, Bobath Terapisi ile nöromüsküler gelişimde bozukluklar yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bobath Terapisi, beyin hasarı, inme, beyin felci, serebral palsi ve diğer nörolojik bozukluklar gibi durumlardan kaynaklanan motor kontrol problemlerini hedefler. Uzman fizyoterapistlerimiz, bireylerin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine özel olarak tasarlanmış bir rehabilitasyon planı oluşturur. Bu plan, özel egzersizler, manuel terapi teknikleri ve aktivite odaklı rehabilitasyon seanslarını içerir. Bobath Terapisi, bireylerin doğal hareket kalıplarını tekrar keşfetmelerini sağlar, kaslar arası işbirliğini geliştirir ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini destekler.

Bia Sağlık'ta, Bobath Terapisi'nin sunduğu faydalardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Deneyimli uzmanlarımız, bireylerin motor kontrol becerilerini geliştirmeye, kas tonusunu düzenlemeye, postürü iyileştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Bobath Terapisi'nin kişiselleştirilmiş yaklaşımı ve uzmanlığımızla, bireylerin doğal hareketlerini yeniden keşfetmelerine ve günlük yaşamlarında daha fazla bağımsızlık kazanmalarına yardımcı oluruz.

Kapsayan Hastalıklar:

Bobath Terapisi, geniş bir yelpazedeki sorunları kapsar. Bu hastalıklar arasında:

 • Serebral Palsi (CP): Serebral palsi, beyin hasarı nedeniyle oluşan bir grup nörolojik bozukluktur. Bobath Terapisi, serebral palsi hastalarının kas kontrolünü, postür stabilitesini ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirmeye yardımcı olabilir.

 • İnme (Felç): İnme sonrası motor fonksiyon kaybı yaşayan bireylerde Bobath Terapisi, felçli uzuvların hareket yeteneğini geri kazandırmaya ve fonksiyonel bağımsızlığı artırmaya yöneliktir.

 • Beyin Hasarı: Travma, tümör veya diğer nedenlerle oluşan beyin hasarı, motor kontrol problemlerine yol açabilir. Bobath Terapisi, bu tür hastalarda kas kontrolünü iyileştirmeye ve hareket becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

 • Nörolojik Gelişimsel Bozukluklar: Nörolojik gelişimsel bozukluklar, doğuştan gelen veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkan nörolojik problemleri ifade eder. Bobath Terapisi, bu tür bozukluklara sahip bireylerin motor becerilerini geliştirmeye ve fonksiyonel bağımsızlığı artırmaya yardımcı olabilir.

 • Diğer Nöromüsküler Bozukluklar: ALS (Amyotrofik lateral skleroz), multipl skleroz (MS), Parkinson hastalığı ve diğer nöromüsküler bozukluklar gibi durumlar, Bobath Terapisi'nin kullanılabileceği diğer örneklerdir. Bu terapi, bu tür hastalıkların semptomlarını yönetmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Adsız tasarım - 2024-04-08T064828.972.jpg
Copy of Biliyor Musunuz (4).png

Uzman Terapistler

Copy of Biliyor Musunuz (2).png

Kişiselleştirilmiş Programlar

Copy of Biliyor Musunuz (1).png

Evde Fizik Tedavi

Tedavi Süreci:

Bobath Terapisi'nin temel prensibi, bireyin doğal hareket kalıplarını tekrar keşfetmesine ve kaslar arası işbirliğini geliştirmesine olanak tanımaktır. Bu terapi, özel egzersizler, manuel terapi teknikleri ve aktivite odaklı rehabilitasyon seansları gibi çeşitli yöntemleri içerir. Uzmanlar, bireyin ilerlemesini düzenli olarak izler ve tedavi planını buna göre ayarlar. Böylece, bireyin maksimum fonksiyonel bağımsızlığa ve yaşam kalitesine ulaşması hedeflenir.

Adsız tasarım - 2024-04-28T052351.191.jpg
 • Değerlendirme ve Tanı: Tedavi süreci, uzman bir fizyoterapist veya sağlık uzmanı tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Hastanın tıbbi geçmişi, semptomları, hareket yetenekleri ve fonksiyonel durumu değerlendirilir. Bu değerlendirme, tedavi planının temelini oluşturur ve bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre belirlenir.

 • Tedavi Planının Oluşturulması: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzman bir fizyoterapist veya sağlık uzmanı, hastaya özgü bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, bireyin rehabilitasyon hedeflerini, motor kontrol problemlerini ve işlevsel yeteneklerini hedef alır. Tedavi planı, egzersizler, manuel terapi teknikleri, aktivite odaklı rehabilitasyon ve diğer terapi yaklaşımlarını içerebilir.

 • Egzersiz ve Aktivite Odaklı Rehabilitasyon: Bobath Terapisi genellikle özel egzersizler ve aktivite odaklı rehabilitasyon seanslarını içerir. Bu egzersizler, bireyin motor kontrolünü geliştirmeyi, kas tonusunu düzenlemeyi ve hareket yeteneklerini artırmayı hedefler. Egzersizler, bireyin yaşına, durumuna ve rehabilitasyon hedeflerine uygun olarak özelleştirilir.

 • Manuel Terapi: Manuel terapi, uzman bir fizyoterapistin bireyin kasları üzerinde doğrudan çalışmasıdır. Bu teknik, kas gerginliğini azaltmayı, eklem hareketliliğini artırmayı ve postürü iyileştirmeyi amaçlar. Manuel terapi, bireyin motor kontrolünü ve işlevselliğini artırmak için terapi planına entegre edilir.

 • İlerleme İzleme ve Ayarlama: Tedavi süreci boyunca, bireyin iyileşme ilerlemesi düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Uzman bir fizyoterapist veya sağlık uzmanı, tedavi planını bireyin yanıtına ve rehabilitasyon ilerlemesine göre düzenler ve ayarlar.

 • Son Takip ve Destek: Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, bireyin rehabilitasyonunun devam etmesini ve fonksiyonel bağımsızlığını sürdürmesini sağlamak için son takip randevuları ayarlanır. Bu randevular, bireyin sağlık durumunu düzenli olarak kontrol etmek, gerektiğinde rehberlik sağlamak ve uzun vadeli sağlık ve refahını desteklemek için kullanılır.

bottom of page