top of page
Adsız tasarım - 2024-04-28T053223.949.jpg

3 Boyutlu Skolyoz Terapisi

Skolyoz: Doğal Hareketin Yeniden Keşfi

Skolyoz, omurganın yana doğru eğriliği ile karakterize olan yaygın bir omurga rahatsızlığıdır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilen bu durum, fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik etkiler de yaratabilir. Bia Sağlık olarak, skolyozun etkilerini en aza indirmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için uzmanlaşmış bir tedavi yaklaşımı sunuyoruz. Her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturarak, skolyozla mücadelede etkili çözümler sunuyoruz.

Adsız tasarım - 2024-04-28T053306.989.jpg

Bia Sağlık'ta Skolyoz Terapisi ile Ağrıları Hafifletin ve İyileşmeyi Destekleyin

Bia Sağlık, skolyoz tedavisinde uzmanlaşmış bir ekip ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Skolyoz tedavisi, hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak değişen bir süreçtir. Uzmanlarımız, hastaların skolyozunun derecesini ve etkilerini değerlendirmek için kapsamlı bir başlangıç ​​değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirme sonucunda, her hastanın ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulur.

Skolyoz tedavisinde, öncelikle omurga eğriliğini düzeltmeyi ve ağrıyı azaltmayı hedefleyen çeşitli terapi yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler arasında özel egzersizler, manüel terapi, postür eğitimi ve korse terapisi bulunur. Tedavi süreci, hastanın semptomlarına ve tedaviye verdiği yanıta göre düzenlenir ve iyileşme süreci düzenli olarak izlenir.

Kapsayan Hastalıklar:

Skolyoz Terapisi, geniş bir yelpazedeki sorunları kapsar. Bu hastalıklar arasında:

  • Omurga Eğriliği ve Deformiteleri: Skolyoz, omurganın yan eğriliği ile karakterizedir ve bu durum, omurgada çarpıklıklara ve deformitelere neden olabilir. Tedavi süreci, omurgadaki bu eğrilikleri düzeltmeyi ve deformiteleri azaltmayı hedefler.

  • Ağrı ve Rahatsızlık: Skolyoz, sırt ve bel ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi süreci, bu ağrıları azaltmayı ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

  • Postür Problemleri: Skolyoz, hastanın postüründe belirgin değişikliklere neden olabilir. Tedavi, doğru postürü yeniden kazanmayı ve omurga hizasını korumayı amaçlar.

  • Kas Dengesi Bozuklukları: Skolyoz, omurganın eğriliği nedeniyle kas dengesinde bozulmalara yol açabilir. Tedavi süreci, kas dengesini restore etmeyi ve güçlendirmeyi hedefler.

  • Fonksiyonel Kısıtlamalar: İleri derecede skolyoz vakaları, hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Tedavi, fonksiyonel bağımsızlığı artırmayı ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Adsız tasarım - 2024-04-08T064828.972.jpg
Copy of Biliyor Musunuz (4).png

Uzman Terapistler

Copy of Biliyor Musunuz (2).png

Kişiselleştirilmiş Programlar

Copy of Biliyor Musunuz (1).png

Evde Fizik Tedavi

Tedavi Süreci:

Skolyoz, omurganın yana doğru eğriliği ile karakterize olan yaygın bir omurga rahatsızlığıdır. Hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlikte ortaya çıkabilen bu durum, fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik etkiler de yaratabilir. Skolyozun belirtileri ve etkileri kişiden kişiye değişebilir ve tedavi süreci de bu farklılıklara göre şekillenir.

Skolyoz tedavi süreci, hastanın skolyozunun derecesine, semptomlarının şiddetine, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak şu adımları içerir: değerlendirme, tedavi planının oluşturulması, uygulama ve egzersizler, koruma ve iyileşme süreci. Bu adımlar, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve uzman bir ekibin yönlendirmesiyle gerçekleştirilir.

Adsız tasarım - 2024-04-28T053223.949.jpg
  • Değerlendirme ve Tanı: Tedavi süreci, uzman bir fizyoterapist veya ortopedist tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, hastanın omurga yapısı, skolyozunun derecesi, semptomları ve genel sağlık durumunu değerlendirmeyi içerir. Gerekirse, röntgen ve diğer görüntüleme testleri yapılabilir.

  • Tedavi Planının Oluşturulması: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzmanlar hastanın skolyozuyla başa çıkması için bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, hastanın ihtiyaçlarına, semptomlarına ve yaşına uygun olarak kişiselleştirilir. Tedavi planı, egzersizler, postür eğitimi, korse terapisi, manuel terapi ve diğer terapi yöntemlerini içerebilir.

  • Uygulama ve Egzersizler: Tedavi planı, düzenli olarak yapılan özel egzersizler ve terapileri içerir. Bu egzersizler, kas güçlendirme, postür düzeltme ve omurga esnekliğini artırma gibi hedeflere yöneliktir. Uzmanlar, hastanın doğru teknikleri öğrenmesine ve egzersiz programını düzenli olarak uygulamasına yardımcı olur.

  • Koruma ve İyileşme Süreci: Tedavinin bir parçası olarak, hastaya skolyozunun ilerlemesini önlemek için koruyucu önlemler alması öğretilir. Bunlar arasında düzgün postür alışkanlıkları, omurga destekleyici egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alabilir. Ayrıca, hastanın iyileşme süreci düzenli olarak izlenir ve tedavi planı gerektiğinde ayarlanır.

bottom of page